SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Komunálna technika, s.r.o.

Murgašova 2/A
949 12 Nitra
+421907031777
ulrich@ktechsk.sk

                                 

aktuality

Nové zasúpenie

12.04.2016 10:36
Spoločnosť Komunálna technika, s.r.o v priebehu januára 2016 podpísala zmluvu o výhradnom zastúpení so spoločnosťou SERES Kft. Ide o výrobcu prevažne komunálnych nadstavieb, ktorý len v roku 2015 vyrobil a predal viac ako 150 ks nadstavieb na zvoz komunálneho odpadu. Vo svojom portfóliu majú okrem...

VARIOPRESS - MINI

katalóg na stiahnutie

 

VItajte na stránkach NAŠEJ SPOLOČNOSTI

 

Vítame Vás na stránke našej spoločnosti.

 

Spoločnosť KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. sa krátko po svojom vzniku  stala významnou obchodnou spoločnosťou zaisťujúcou predaj a prenájom techniky pre zvoz odpadu, ďalej predaj transportnej techniky a v neposlednom rade taktiež predaj všetkých odpadových nádob pre komunálnu oblasť. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky produktov našej firmy je aj poradenská činnosť takmer vo všetkých oblastiach komunálnej a transportnej techniky. Táto vychádza z dlhodobých skúseností našich pracovníkov vo vyššie uvedených oblastiach. Od začiatku činnosti firmy je veľká pozornosť venovaná budovaniu zodpovedajúcej pozícii na trhu. K tomu nemalou mierou prispieva cielená a sústavná starostlivosť o zákazníkov vrátane rýchleho a dobre fungujúceho servisu.  Dlhodobým cieľom zostáva neustále zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných našim zákazníkom a tým aj zaistenie ich plnej spokojnosti.

 

Spoločnosť Komunálna technika s.r.o je zástupcom nasledujúcich spoločností  :

  • M-U-T Stockerau Austria (rotopress, linearpress a čistiaca technika )
  • ESE GmbH – plastové odpadové nádoby, odpadkové koše
  • SERES Kft - komunálne nadstavby
  • BAMMENS - podzemné kontajnery
  • SEMAT La Rochelle France – komunálne nadstavby linearpress

Ing. Zoltán ULRICH, konateľ spoločnsti

ROTOPRESS MINI 5m3