SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Komunálna technika, s.r.o.

Murgašova 2/B
949 12 Nitra
+421907031777
ulrich@ktechsk.sk

Fotogaléria: Mestský mobiliár

Mestský mobiliár

 KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. zastupuje spoločnosť PROCITY, ktorá je najkomlexnejšia európska priemyselná značka mestského mobiliáru. Zameriavame sa na riešenie všetkých potrieb v oblasti ochrany a komfortu užívateľov ulíc. Našim cieľom je uspokojiť čo najviac zákazníkou svojou elegantnou estetikou, ktorá je perfektne prispôsobená mestskému  a vidieckemu prostrediu. Pri výrobe sa kladie obrovský dôraz na bezpečnosť. Z našich produktov vyberáme :

  • lavičky
  • opierky
  • odpadkové koše
  • autobusové zastávky
  • kvetináče
  • stromové mriežky
  • stĺpiky
  • stojany na bicykle

Pre bližšiu špecifikáciu nás kontaktujte na : ktechsk@ktechsk.sk

                                                                      obchod@ktechsk.sk

 

 

Fotogaléria: Mestský mobiliár