SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Komunálna technika, s.r.o.

Murgašova 2/B
949 12 Nitra
+421907031777
ulrich@ktechsk.sk

                                    

Nadstavby M-U-T

Vznik spoločnost M-U-T GmbH v Stockerau sa datuje k roku 1932, kedy bola spoločnosť zameraná na výrobu dopravníkových systémov. Prvý automobil na zber tuhého komunálneho odpadu opustil dielne v roku 1955. Dnes podnik ponúka širokú paletu produktov, ktorá pokrýva všetky požiadavky v oblasti likvidácie odpadu a čistenia, bez ohľadu na to, či ide o tuhý, suchý, alebo tekutý odpad. Početní zákazníci v každodennom nasadení využívajú efektívne a spoľahlivé komunálne vozidlá  našej ponuky. Komunálne automobily zohrávajú v celkovej koncepcií M-U-T dôležitú úlohu, pretože zladenie logistiky s existujúcim alebo plánovaným triediacim zariadením, prekládkovou stanicou a ďalším spracovaním je nevyhnutné. Plánujte spolu s nami, aby likvidácia odpadu bola ekologickou a zároveň hospodárnou.

 

ROTOPRESS

LINEARPRESS

ZAMETAČE MUT