SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Komunálna technika, s.r.o.

Murgašova 2/B
949 12 Nitra
+421907031777
ulrich@ktechsk.sk

Nové zasúpenie

12.04.2016 10:36

Spoločnosť Komunálna technika, s.r.o v priebehu januára 2016 podpísala zmluvu o výhradnom zastúpení so spoločnosťou SERES Kft. Ide o výrobcu prevažne komunálnych nadstavieb, ktorý len v roku 2015 vyrobil a predal viac ako 150 ks nadstavieb na zvoz komunálneho odpadu. Vo svojom portfóliu majú okrem štandartných nadstavieb aj Linearpress o objeme od 6 m3 na podvozku do 7,5t, Linaerpress na vyprázdňovanie podzemných  aj na veľkoobjemových kontajnerov, Linearpress s myčkou a aj s deleným zásobníkom, vhodným na zber separovaného odpadu. Tešíme sa na spoluprácu.