SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Komunálna technika, s.r.o.

Murgašova 2/B
949 12 Nitra
+421907031777
ulrich@ktechsk.sk

                                      

Kontaktujte nás

Zametače

Nadstavba pracuje v režime obehového systému, t.j. že iba 30% nasatého vzduchu sa po filtrácii dostáva do ovzdušia, 70% cirkuluje.

- nízka prašnosť na výstupe vzduchu z nadstavby (cca 1/4 oproti priebehovej nadstavby)

- vysoká účinnosť - 70% vzduchu má systémovú rýchlosť

- cirkulujúci vzduch sa ohrieva a nadstavbu je možné použiť až do -7 st. Celzia.

                                   

Nádoba na odpad vrátane veka z nerezu, s integrovanou nádržou na vodu. Elektronicky riadené čerpadlo pohonu dúchadla pre konštantné otáčky, nezávislé na otáčkach motora, t.j. pri zvýšení či znížení rýchlosti pojazdu sú otáčky dúchadla konštantné. Hydraulické a pneumatické ovládanie kefy a škrabky z kabíny vozidla.

Nadstavby sú dodávané vo veľkom množstve variant prevedení a výbav. Jednostranné zametanie, obojstranné zametanie, predsunutá kefa, sanie za vozidlom, umývanie nízkotlakovou vodou a pod. Pri zostavovaní vozidla je nutná návšteva u zákazníka a našpecifikovanie potrebnej konfigurácie.

Zametacia nadstavba MUT Astrocleaner sa používa na čistenie odtokových žľabov aj na plošné čistenie a je ideálnym riešením pre čistenie po frézovaní.

Obehový vzduchový systém pre bezprašnú precádzku s pravostranným zametaním, v kompletnom prevedení z nerez. oceli, s prídavnou nádržou na vodu a vysokotlakovým zariadením.

Nadstavba je lakovaná v odtieni RAL 2011 (hlboká oranžová), prípadne podľa požiadavky

Nadstavba je dodaná v namontovanom prevozuschopnom stave na podvozok, nalakovaná v odstieni RAL a zodpovedá Smernici EU číslo 89/392 (značka CE).