Plastové nádoby a kontajnery

MGB 120 l
MGB 120 l

Pojazdné plastové kontajnery, ktoré distribuujeme, spĺňajú požiadavky na TOP kvalitu a popri tom  na jednoduché plnenie a vyprázdňovanie.

Spoločnosť, ESE GmbH,  sa pri výrobe kontajnerov správa zodpovedne a šetrí prírodné zdroje. Vo výrobe plastových obalov sa zameriavame na zníženie emisií CO₂ a zachovanie energie. To je možné vďaka využitiu druhotných surovín, ktorých využitie je založené na dlhoročných skúsenostiach a vývoji. Kvalita našich produktov sa prejavuje modulárnou štruktúrou a optimalizáciou materiálu. Dizajn kontajnerov optimalizuje spoločnosť ESE pomocou počítačovej simulácie, zároveň sa možnou vymeniteľnosťou dielov dbá o dlhú životnosť produktov.