Referencie


Brantner Nové Zámky s.r.o.

CLEAN CITY Komárno s.r.o.

CSM Global s.r.o.

FCC Slovensko s. r. o.

Ferex Nitra s.r.o.

Grossa Nova s. r.o.

GÚTA SERVICE

VIALLE Levice

Interclean s.r.o.

Mesto Galanta

Mesto Holíč

Mesto Hurbanovo

Mesto Kolárovo

Mesto Komárno

Mesto Sereď

Mesto Levice

Mesto Štúrovo

Mesto Dunajská Streda

Redox Services s. r.o.

Quiris s. r.o.

Speed Line s.r.o.

Technické služby

Temax